CO U NÁS MŮŽETE ULOŽIT?

Ukládka zeminy.

Nemáte kam legálně uložit nepotřebnou zbytkovou zeminu z bagrování základů, přípojek či dalších výkopů nevíte kam  s ní ?

Zeminu vám dle kvality, profesionálně uskladníme jako vedlejší produkt !!!. Upozorňujeme, že zeminu s odpadní složkou (igelity, plasty, velké kusy betonu apod.) a kontaminovanou půdu neuskladňujeme.

Ukládka suťě.

Stavební suť je zatím pozastavena.

Stavební suť, kterou vám mužeme uložit  musí být bez příměsí.

 

Jedná se o zbytkový materiál po bourání (ale i po výstavbě), který již nelze nijak využít a který se musí odvezt na skládku jako odpad.

Doprava zeminy a sutě.

Zajistíme vám dodavatelsky  dopravu a uložení  sutě a zemní práce v jakémkoli rozsahu od výkopů až po velkoobjemové přesuny a certifikované  uloženi zeminy.

Dále vám  zajistíme úpravu terénu, přes výkopové práce  při budování základů nebo inženýrských sítí s uložením.