Ceník ukládky.

Zemina
Sutě zatím pozastaveny

170504 Výkopová zemina znečištěná kamením

cena dle objemu od 1 tuny 160 Kč + 21% 

170504 Výkopová zemina znečištěná sutí

cena dle objemu od 1 tuny 220 Kč + 21% 

170504 Výkopová zemina – s obsahem jílu 

 cena dle objemu 1 tuny 250 Kč +  21%

170107 Stavební suť drobná 

cena dle objemu od 1 tuny 250 Kč + 21% 

170107 Stavební suť drobná cihly 40x40

cena dle objemu od 1 tuny 260 Kč.+ 21% 

170101 Betón drobný čistý

cena dle objemu od 1 tuny 140 Kč + 21% 

V případě vyššího objemu ukládky cena dle dohody.